Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi
×

Ubezpieczenie grupowe na życie PZU – co należy wiedzieć?

Postaramy się sprawdzić, jak przedstawia się oferta: ubezpieczenia grupowe na życie PZU oraz jakie korzyści lub niedogodności wiążą się z przystąpieniem do ubezpieczenia tejże firmy.

Spośród licznych ofert polis ubezpieczeniowych najczęściej wybieramy polisy na życie, gdyż jak sama nazwa wskazuje, chronią one życie ubezpieczonego. Polisy na życie zawierane są indywidualnie – na życzenie klienta  lub grupowo – poprzez zakład pracy. Warunki przystąpienia do takiego ubezpieczenia nie są skomplikowane – w zasadzie wymagane jest jedynie podpisanie odpowiedniej deklaracji oraz zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczeniowej.

Często jesteśmy absorbowani telefonami, wiadomościami lub mailami od konsultantów lub agentów ubezpieczeniowych, usilnie namawiających nas do zapoznania się z ofertami polis ubezpieczeń na życie oraz przekonujących nas o zaletach posiadania ubezpieczenia na życie w ogóle.

Niewątpliwie, wielu z nas jest przekonanych o słuszności posiadania takiego ubezpieczenia. Jednak świadomość przedzierania się przez gąszcz niezliczonych ofert rozmaitych firm ubezpieczeniowych w wyborze tej najlepszej dla nas potrafi zniechęcić nawet najbardziej entuzjastycznie nastawione osoby.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia grupowego, gdyż warunki umowy oraz zakres ubezpieczenia ustalane są między firmą ubezpieczającą a pracodawcą. Przeanalizujmy grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia, oferowane przez PZU.

Co zawiera polisa PZU Życie ubezpieczenia grupowe?

Oferta ubezpieczeniowa PZU Pełnia Życia dedykowana jest grupom pracowniczym składającym się z co najmniej 8 osób. Zakres wieku wymaganego do przystąpienia do ubezpieczenia wynosi od 18 do 69 lat. Co ważne, ochrona ubezpieczeniowa jest przedłużona do roku, w którym ubezpieczony skończy 70 lat.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok i zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok, chyba że ubezpieczony złoży pisemną rezygnację na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem umowy.

Jaki jest zakres i suma ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie PZU?

W przypadku ubezpieczeń grupowych, osoby ubezpieczone nie mają możliwości dostosowania wariantów ubezpieczenia do swoich potrzeb, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Obowiązujący w tym przypadku zakres oraz suma ubezpieczeń są jednakowe i niezmienne dla wszystkich ubezpieczonych osób w grupie.

Na wysokość składki ubezpieczeniowej ma wpływ wiele czynników, na przykład liczebność grupy przystępującej do ubezpieczenia, wiek a także płeć osób zawierających umowę ubezpieczenia.

ubezpieczenie grupowe PZU

Czy ubezpieczenie PZU Pełnia Życie podlega rozszerzeniu?

Mimo, że podstawowym założeniem polisy ubezpieczeniowej na życie jest ubezpieczenie na wypadek śmierci, to rozszerzenie zakresu świadczeń jest możliwe poprzez zawarcie tak zwanych umów dodatkowych. W takich umowach znajdują się klauzule dotyczące odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy, wypadkiem komunikacyjnym.

Oprócz objęcia ochroną w przypadku utraty życia ubezpieczonego, takie rozszerzenia często zawierają odpowiednie klauzule gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku poważnego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu (kalectwa, inwalidztwa), czy niezdolności do pracy. Możliwe są również rozszerzenia umowy ubezpieczeniowej w zakresie opieki w czasie trwania ciężkiej choroby lub pobytu w szpitalu, jednak wiążą się one z dodatkowymi kosztami.

Należy pamiętać, że podstawowy zakres ubezpieczeń może być rozszerzony jedynie na wniosek ubezpieczającego, czyli pracodawcy. Ponieważ rozszerzenia dotyczą ubezpieczenia grupowego, nie ma możliwości indywidualnego wykupienia rozszerzenia.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

W ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia grupowego na życie PZU ubezpieczyciel zawiera szereg tak zwanych wyłączeń odpowiedzialności. Są to sytuacje, w których roszczenie wypłaty odszkodowania zostanie odrzucone przez firmę ubezpieczeniową.  Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym ubezpieczony kierował pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Również w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych bądź samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty zawarcia ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania. Jeśli przed zawarciem polisy na życie u ubezpieczonego zdiagnozowano i leczono chorobę, w wyniku której ubezpieczony zmarł przed upływem 3 lat od daty zawarcia ubezpieczenia, osoby uposażone nie są upoważnione do wypłaty odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego.

 Podsumowanie:

  1. Do ubezpieczenia grupowego mogą przystąpić grupy co najmniej 8-osobowe w wieku od 18 do 69 roku życia.
  2. Umowa ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o umowy dodatkowe, które wybiera pracodawca dla wszystkich członków grupy objętej ubezpieczeniem.
  3. Umowa ubezpieczeniowa PZU zawiera wyłączenia odpowiedzialności, czyli odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego w ściśle określonych sytuacjach.

Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły, warianty i cennik, tabelę odszkodowań i inne ważne informacje.

ubezpieczenia łódź kontakt

powrót

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji