×
Ubezpieczenia na życie

Życie i zdrowie

Ubezpieczenia Indywidualne

Ubezpieczenie terminowe – to produkty, które chronią twoje życie. Świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci. W trakcie trwania umowy. Ustaloną w umowie sumę ubezpieczenia otrzymuje wskazana przez Ciebie osoba. Umowę podstawową na życie można rozszerzyć o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie – to produkty ochronne dające możliwość jednoczesnego inwestowania oszczędności i zapewnienia ochrony najbliższym. Umożliwiają Ci samodzielne decydowanie o charakterze polisy – czy ma być to produkt bardziej ochronny czy inwestycyjny. Szeroki wybór umów dodatkowych pozwala dodatkowo na stworzenie dogodnego pakietu ochronnego.

Ubezpieczenie inwestycyjne – to produkty dla osób poszukujących nowoczesnych i efektywnych form pomnażania kapitału. Dzięki Ubezpieczeniowym Funduszom Kapitałowym masz możliwość długoterminowego powiększania inwestowanego kapitału oraz samodzielnego decydowania o alokacji środków pomiędzy funduszami.

Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie – to produkty ochronne dla pracowników i ich rodzin a także dla osób niezatrudnionych lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W zakres ubezpieczenia wchodzi życie ubezpieczonego i jego rodziny (dzieci, rodzice, współmałżonek), wypadek, leczenie szpitalne, zgon najbliższych.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie, zapewnia finansowe wsparcie w przypadku inwalidztwa lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pozwala na pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski, w tym zabiegów i środków medycznych. Chroni przed finansowymi konsekwencjami niezdolności do pracy. Gwarantuje wypłatę świadczenia przy wystąpieniu po raz pierwszy zawału serca albo udaru mózgu oraz w przypadku stałej utraty zdolności do pracy. Udostępnia świadczenia opiekuńcze, zarówno powypadkowe, jak i po nagłym zachorowaniu oraz pokrywa ich koszty.

Koszty leczenia za granicą.

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia i pomocy assistance w związku z następstwami nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Klientów w czasie podróży i pobytu za granicą. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje także koszty pobytu osoby towarzyszącej, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilna i wiele innych.

Prywatna opieka medyczna

Prywatnej opieka medyczna – to produkty, dzięki którym otrzymujesz dostęp do świadczeń zdrowotnych,
konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych oraz rehabilitacji.
Ze świadczeń można korzystać bezgotówkowo w placówkach medycznych na terenie całego kraju lub na zasadach refundacji z gwarancją zwrotu.

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji