Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi
×

Ubezpieczenia drogowe: OCP przewoźnika – Kielce, Łódź

Zarządzanie ryzykiem oraz wybór odpowiednich produktów ubezpieczeniowych to bardzo ważna kwestia w branży transportowej. Dzięki najlepszej dla danej branży ochronie ubezpieczeniowej można uchronić się przed szkodami podczas procesu transportu ładunków.

Istnieje wiele typów ubezpieczeń, które dedykowane są w różnych modelach branży transportowej takich jak producenci, przewoźnicy oraz handlowcy, czyli eksporterzy, oraz importerzy, którzy zajmują się sprowadzaniem lub wysyłaniem towarów z lub do kraju.

Ubezpieczenia transportowe

Różnice pomiędzy poszczególnymi produktami ubezpieczeniowymi. Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z ubezpieczycielem?

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika

Najczęściej wybieraną umową, która obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, który zajmuje się transportem w ruchu krajowym czy też międzynarodowym jest OCP. Odgrywa ono bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności przewozowej. Pozwala ono przenieść ewentualną odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela, gdyby wystąpiła jakaś szkoda. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednak ze względu na bezpieczeństwo finansowe przewoźnika warto je posiadać.

Bardzo duża liczba przedsiębiorców niestety kieruje się ceną i w ten sposób wybierają te tańsze polisy, które na dobrą sprawę nie chronią ich odpowiednio. Warunki OCP mają swoją ochroną ubezpieczeniową obejmować odpowiedzialność cywilną przewodnika oraz chronić go finansowo za szkody, które wystąpią w czasie wykonywania zawartej umowy przewozu z tytułu niewykonania lub też nienależytego wykonania takiej umowy przewozu towaru, czyli uszkodzenie, zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy czy też kradzież towaru.

Firmy ubezpieczeniowe bardzo często stosują wyłączenia od umowy, czyli nie ponoszą odpowiedzialności za niektóre ryzyka. Prowadzi to niestety do odmowy odszkodowań na wyższe sumy. Podczas podpisywania umowy na ubezpieczenie transportowe należy dokładnie nakreślić typ działalności oraz zakres, w jakim ma być poniesiona odpowiedzialność.

Na tej podstawie należy zdecydować się które ubezpieczenie będzie odpowiednie i które najlepiej gwarantuje pokrycie odpowiedzialności cywilnej. Ważny jest fakt, że w momencie, gdy polisa posiada wąski zakres ochrony, nie zawsze można liczyć na jej skuteczność.

Ubezpieczenie OCP, które warto rozważyć, powinno chronić od wszelkich możliwych wydarzeń. W zapisie umowy zgodnie ze specyfiką wykonywanych przewozów muszą znaleźć się takie elementy jak:

Ten zakres daje dość spore pokrycie i chroni od wielu możliwych zdarzeń, jakie występują w transporcie drogowym towarów. W momencie, gdy przewodnik nie zadba o to odpowiednio i pewne zapisy nie będą ujęte w umowie, to w razie wystąpienia szkody nieobjętej polisą, będzie musiał sam pokryć je finansowo.

Ubezpieczenie cargo

Przedsiębiorcy i właściciele towarów, którzy korzystają z własnego przewozu oraz doświadczonych przewoźników są również narażeni na szkody. Takie osoby powinny skorzystać z ubezpieczenia cargo. Dotyczy ono jedynie ubezpieczenia samych przewożonych towarów. Obejmuje ono ubezpieczenie mienia już od momentu opuszczenia miejsca zapakowania aż do samego dostarczenia go do miejsca przeznaczenia.

Co ważne, obejmuje ono również czynności przeładunkowe oraz przejściowe magazynowanie na trasie transportu. W niektórych przypadkach ochrona obejmuje załadunek i wyładunek towaru. Obejmuje ono praktycznie każde ryzyko szkody lub straty z wyjątkiem wyłączeń wymienionych w klauzulach. Standardowy i podstawowy wariant obejmuje najczęściej szkody, które powstają na skutek takich zdarzeń jak pożar, rabunek, uderzenie przedmiotu w czasie transportu, wandalizm, powódź.

Bardziej rozszerzony wariant obejmuje również nagłe wydarzenia, które są niespodziewane takie jak np. szkody wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

Dużą zaletą jest bardzo szybkie uzyskanie odszkodowania z takiej polisy. Jedyne co trzeba wykonać to udowodnienie, że dana szkoda miała miejsce. Musi to zrobić osoba uprawniona do odszkodowania. Wypłata ubezpieczenia najczęściej jest w ciągu 30 dni od zawiadomienia o szkodzie. Bardzo często zdarza się tak, że wysokość odszkodowania jest uzyskiwana w pełnej wartości poniesionej szkody.

Ubezpieczeniem tym (cargo) mogą być objęte towaru w wielu rodzajach transportu, czyli drogowym, wodnym śródlądowym, morskim, kombinowanym oraz kolejowym. Dużym plusem jest możliwość ubezpieczenia wszystkich ładunków w danym okresie, a nie tylko jednego pojedynczego ładunku.

Ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników

Niestety bardzo często zdarza się, że w przypadku nieszczęśliwego wypadku zostaje poszkodowany pracownik, a w konsekwencji tego on lub jego rodzina oczekuje odszkodowania od pracodawcy. Aby pracodawca mógł tego uniknąć, powinien wykupić tak zwane OC pracodawcy.

Podstawowy wariant tego ubezpieczenia ma na celu między innymi wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci pracownika, świadczenia dodatkowe dla dzieci wypłacane w przypadku śmierci pracownika, świadczenie z tytułu uciążliwego leczenia, świadczenia medyczne, przekwalifikowanie zawodowe, koszt pogrzebu itp.

Takie ubezpieczenie może być rozszerzone na przykład o ryzyko okresowej lub całkowitej niezdolności do pracy, wypłatę świadczeń szpitalnych, pokrycie kosztów rehabilitacji, assistance medyczny (organizacja i pokrycie kosztów transportu poszkodowanego do kraju). Taka polisa ma na celu zwolnienie pracodawcy z przymusu skorzystania z własnych środków finansowych, aby pokryć roszczenia zgłaszane przez pracownika lub jego rodzinę.

Na uwadze należy mieć fakt, że niektóre sytuacje powodują, że zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty ubezpieczenia po wypadku. Stać się tak może w momencie, gdy przedsiębiorca celowo będzie działał, aby wyrządzić szkodę lub też jego niedbalstwo do tego doprowadzi. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci też odszkodowania pracownikowi, jeśli okaże się, że pracował on w stanie niedopuszczalnym do wykonywania pracy, czyli pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków psychotropowych itp.

Podsumowując

W biznesie transportu drogowego występuje wiele sytuacji ryzykownych i należy odpowiednio zadbać o ochronę na ich skutek. Dzięki ubezpieczeniu OCP przewoźnik może zabezpieczyć się przed finansowymi skutkami szkód, dlatego bardzo ważne jest, aby z niego skorzystać. Na uwadze należy mieć, że to ubezpieczenie chroni towar tylko w przypadku szkód wynikających z winy przewoźnika i może posiadać pewne wyłączenia.

Ubezpieczenie OCP nie zapewnia ochrony pełnej w przypadku przewożonych ładunków. Pod uwagę warto też wziąć ubezpieczenie Cargo, które chroni bezpośrednio przewożone towary. Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć wydatków związanych z wypadkiem pracownika i wypłaty roszczeń, powinien on wykupić OC pracodawcy.

Takie ubezpieczenie ochroni go przed przykrymi zobowiązaniami finansowymi wobec pracownika lub jego rodziny. Każdy pracodawca, który lojalnie podchodzi do pracownika czy też jego rodziny, powinien mieć takie ubezpieczenie.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą w Kielcach lub Łodzi aby poznać szczegóły oferty.

powrót

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji