Ubezpieczenie floty transportowej / samochodowej – ubezpieczenie flotowe – Łódź

Co to jest ubezpieczenie flotowe?

Ubezpieczenie floty transportowej to forma ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego większej ilości pojazdów posiadanych przez daną firmę transportową lub spedycyjną. W przypadku zdecydowania się na tę formę ubezpieczenia niezależnie od rodzajów samochodów wchodzących w skład naszej floty (osobowe, ciężarowe), wykupujemy jedną polisę zabezpieczającą wszystkie pojazdy. Najczęściej w ramach takiej umowy ubezpieczane jest jednorazowo 10 – 20 pojazdów, co ma oczywiście wpływ na cenę.

Takie ubezpieczenie ma w swojej ofercie na przykład firma Ubezpieczenia od A do Z z Łodzi. 

Jakie czynniki wpływają na koszt ubezpieczenia floty?

Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na cenę ubezpieczenia są oczywiście ilość i rodzaj ubezpieczanych pojazdów. Oczywiście im pojazdów więcej, tym cena ogólna będzie wyższa, natomiast możemy tu liczyć na znaczne upusty, co przełoży się na niższą cenę jednostkową ubezpieczenia. Kolejnym, wpływającym na wysokość stawki czynnikiem, jest historia ubezpieczeniowa klienta.

Klient o niższej szkodowości może również liczyć na niższą cenę. Dodatkowo pod uwagę brany jest również wiek pojazdów i ich stan techniczny.

Zakres ubezpieczenia flotowego –  Ubezpieczenia od A do Z –  Łódź  

Ubezpieczenie floty transportowej w firmie Ubezpieczenia od A do Z obejmuje wszystkie zgłoszone do niego pojazdy wraz z wyposażeniem. Możemy wybrać tutaj standardowy pakiet OC, a także dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta pakiet, w którego skład wchodzą na przykład:

  • – autocasco
  • – ubezpieczenie Assistance
  • – cywilna odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych pojazdów
  • – ubezpieczenie następstw wypadków nieszczęśliwych
  • – ochrona prawna
  • – zielona karta
  •  -ubezpieczenie szyb

 

Powrót